Playing "šach" with Mr. Bach

Lento Ad Astra French impressions

Lento Ad Astra french impressions - koncert v Stupavskej synagóge. Francúzski a Slovenskí súčasní skladatelia.
 • O CD

  Komorné teleso Lento Ad Astra oslovilo troch skladateľov súčasnej vážnej hudby za účelom skomponovania skladieb pre tento album ( Luboš Bernáth, Viliam Greffinger a Pavol Šuška). Autorsky na album prispel aj saxofonista Erik Rothenstein. Nosnou myšlienkou je odkaz Johana Sebastiana Bacha. Skladatelia mali voľné pole pôsobnosti a bolo na ich rozhodnutí či si zoberú konkrétne motívy, časti skladieb alebo sa len voľne inšpirujú Bachovou tvorbou. Dôraz sa kladie na využitie barytónového saxofónu, pre ktorý ani v rámci svetovej saxofónovej literatúry nie jenapísaných veľa diel. Erik Rothenstein - baritón saxofón Zita Slavíčková - klavír  / hostia:Boris Bohó - violončelo - Arioso, Prater MenuetEva Šušková - spev - Little Franciscans, Für Dich, Big Franciscians

 • Úvod do CD

  Vieme, že túto partiu šachu sme sa rozhodli zahrať s jedným z najväčších majstrov svojho remesla. Na pomoc sme si milý pán Bach pozvali našich troch kamarátov, skladateľov, dvoch interpretov a samozrejme aj veľký rešpekt k Vášmu dielu, ale i veľa lásky a pokory k hudbe vôbec. Keď ste boli na návšteve u „Veľkého“ Fritza, klavír nebol v takej podobe ako ho poznáme my dnes, ale bol ešte len v plienkach a saxofón ani neexistoval. Na Fridrichove kráľovské motívy ste napísali Vašu hudobnú obeť a my sme sa pokúsili na Vaše motívy realizovať niečo, čo by bolo hodné Vášho odkazu a reflektovalo súčasnú dobu v konfrontácii s našimi postojmi a názormi. => Zita Slavíčková & Erik Rothenstein

 • Ruhig und in sich zufrieden

  J.S. Bach je majster, ktorý ma nesmierne zaujíma a ktorého dielo bezmedzne obdivujem. Bol som rád, že sa opäť nejaký čas budem intenzívnejšie zaoberať jeho hudbou. Vzápätí ma však premohol rešpekt a pochybnosti o tom, či má zmysel akokoľvek sa konfrontovať s dielom tohto génia a svojimi zásahmi len nekaziť to, čo bolo napísané s takou hĺbkou ducha a zručnosťou nedostižného majstra. No napokon som sa predsa len odhodlal napísať skladbu, ktorá má byť akousi úvahou nad jeho dielom. akýmsi jeho mihotavým odrazom na vodnej hladine, ktorá svojím zrkadlením veľmi pripomína čas, čo nás od neho delí. => Viliam Gräffinger

 • Prater Menuet, Arioso

  Keď som sa Borisa kedysi pýtal na vhodný klasický repertoár, ktorý by som mohol adaptovať pre barytónový saxofón, odporučil mi Bachove violončelové suity. Kedže oba nástroje majú podobnú zvukovosť, bola to veľmi dobrá rada. genius loci Františkánskeho kostola nás s Evou inšpiroval k improvizácii, pričom je určite zaujímavé, že spev doprevádzal saxofón. tieto momenty a diskusie so Zitou kreovali našu hudbu odkazujúcu na dielo veľkého majstra. => Erik Rothenstein

 • Sonata in old style

  Sonata in old style pre saxofón a klavír je pre mňa celkom výnimočné dielo. Fúzia neobarokových kompozičných techník inšpirovaných hudbou J. S. Bacha s odľahčenými prvkami jazzu tvoria hlavné ideové a štrukturálne zdroje, resp. východiská. Zároveň som mal silnú túžbu po dlhšom čase sa zamerať na melodickú stránku, s radosťou vytvoriť melódie nad modálne koncipovanou harmóniou. Základné trojčasťové členenie skladby, voľne koncipovaná sonátovosť, ako aj množstvo kontrapunktických postupov tvoria akúsi archetypálnu bázu pre naplnenie základnej idey kompozície sonáty – „v starom štýle“. => Luboš Bernáth

 • Andante

  Udržať a pochopiť hudobný zmysel dlhých spevných plôch druhej časti talianskeho koncertu – andante, je veľkou výzvou pre klaviristu, ktorý je v rámci možnosti nástroja dosť zväzovaný jeho zvukovosťou. Spojením klavírneho a saxofónovho tónu sme sa s Erikom snažili nájsť vhodnú cestu, ako podporiť a hlavne nenarušiť dokonalosť tohto diela. Bol to prvý pokus, ktorý určite dostane “mat” pri ďalšom umelecky kreatívnom čase s Erikom. => Zita Slavíčková

 • Für Dich...

  V mojej „Für Dich..." sa stretli francúzske a nemecké vplyvy: Impresie z básne Jacquesa Preverta (textový refrén) pri hľadaní harmonickej modálnosti, kontrapunkt sopranus s voľným kryptogramom HA-CB (Bach) s využitím Sprechstimme. Mojou hlavnou inšpiráciou bola však romantická zamilovanosť... Od prvej podoby piesne Pour toi, mon amour (Pre tenor a klavír) po súčasnú tretiu, prepracovanú verziu Fϋr Dich... (Meine Liebe) ubehlo takmer dvadsať rokov... => Pavol Šuška

 • 1