Repertoár

Tematické programy

 

Playing „šach“ with Mr. Bach

venované tvorbe J.S. Bacha

(Zita Sopková – klavír, Erik Rothenstein barytónový saxofón,

opt. hosť: Eva Šušková – spev, Boris Bohó - violončelo)

 

klavír & barytónový saxofón

Johan Sebastian Bach: Menuet z francúzkej suity

Ľuboš Bernáth: Sonáta v starom štýle (inšpirovaná hudbou J.S.Bacha)

Johan Sebastian Bach: Arioso

Johan Sebastian Bach: Air

Johan Sebastian Bach: Prelúdium d mol z 2. violončelovej suity (barytónový saxofón)

Johan Sebastian Bach: Andante 2.časť z Talianskeho koncertu (klavír)

 

s hosťami:

Erik Rothenstein: Prater Menuet (violončelo, barytónový saxofón)

Pavol Šuška: Für dich meine Liebe (spev, klavír, barytónový saxofón)

Erik Rothenstein & Eva Šušková: Malí & Veľkí Frantiśkáni - Improvizácia na tému violočelovej suity č.2 Prelúdium d mol, od Johana Sebastiana Bacha (spev, barytónový saxofón)

Johan Sebastian Bach: Ruhig und in Sich zufrieden (spev, klavír, barytónový saxofón)

 

Francúzske impresie

tvorba francúzskych autorov prelomu 19. a 20. storočia

(Zita Sopková – klavír, Erik Rothenstein barytónový saxofón,

opt. hosť: Eva Šušková – spev, Martina Mestická – flauta, Pavol Bereza – gitara)


klavír, altový & barytónový saxofón

Ľuboš Bernáth: Partyta

Eugen Bozza: Impromtu et Danse   :Ária

Jerome Nauails: Petite Suite Latin

Gabriel Faure (arr. James Rae): Saxophone Book

 

opt. s hosťami

Viliam Gräffinger: Solitude (klavír, gitara, barytónový saxofón)

Claude Debussy: Bergamská suita (klavír, altový saxofón, gitara)

Maurice Ravel: Kadysh (spev, klavír, barytónový saxofón)

 

Slovenskí skladatelia

Lento Ad Astra spolupracuje so súčasnými slovenskými skladateľmi. (Viliam Gräffinger, Ľuboš Bernáth, Pavol Šuška, Erik Rothestein). Na objednávku telesa napísali alebo upravili nasledujúce skladby.

 

Viliam Gräffinger

autorské skladby

:Solitude (klavír, gitara, barytónový saxofón)

 

Ľuboš Bernáth

autorské skladby

:Sonáta v starom štýle (inšpirovaná hudbou J.S.Bacha)

1.Fantasia Melancolika, Interlúdium 2. Largo e Fugato 3. Rondo finale

(klavír, barytónový saxofón)

:Partyta

(inšpirované hudbou C. Debussyho) 1. Prelúdium 2. Allemande e Courante 3. Canzona da Sonar (inšpirované hudbou M. Ravela) 4.Sarabande 5. Gigue e finale (klavír, barytónový saxofón)

 

Pavol Šuška

autorské skladby

: Für dich meine Liebe (spev, klavír, barytónový saxofón)

 

Erik Rothenstein

autorské skladby

:Prater Menuet (violončelo, barytónový saxofón)

 

TRANSKRIPCIE & ÚPRAVY

 

transkripcie Erik Rothenstein

Johan Sebastian Bach: Arioso (klavír, barytónový saxofón, violončelo)

Claude Debussy: Bergamská suita 4.časť Passapied (klavír, altový saxofón, flauta)

Ernest Bloch: Zo židovského života 1.Prayer 2. Supplication 3. Jewish song

Modest Mussorgsky: Obrázky z výstavy – Promenáda

Sergej Rachmaninov: Vokalíza (klavír, barytónový saxofón)

 

Rothenstein & Eva Šušková

Maurice Ravel : Kadysh (spev, klavír, barytónový saxofón)

Malí & Veľkí Frantiśkáni - Improvizácia na tému violočelovej suity č.2 Prelúdium d mol, od Johana Sebastiana Bacha (spev, barytónový saxofón)

 

transkripcie V. Gräffinger

Johan Sebastian Bach: Menuet z francúzkej suity (klavír, barytónový saxofón)

Johan Sebastian Bach: Ruhig und in Sich zufrieden (spev, klavír, barytónový saxofón)

Claude Debussy: Bergamská suita 1.Prelúdium 2. Menuet 3. Claire de Lune 4. Passapied

(klavír, altový saxofón, gitara)

 

ORIGINÁLNE KOMPOZÍCIE & TRANSKRIPCIE SVETOVEJ LITERATÚRY

 

klavír & barytónový saxofón

Eugen Bozza: Impromtu et Danse

                     : Ária

Johan Sebastian Bach: Air : Prelúdium C dur (upravil Mike Garson)

 

klavír & altový saxofón

Phil Woods: Sonáta

Jerome Nauails: Petite Suite Latin

Johan Sebastian Bach: Siciliana (upravil M. Mule)

Pedro Itturalde: Suite Hellenique

Sait Saens: Labuť

Darius Milhaude: Dance

Jacques Ibert: Histories

Gabriel Faure (arr. James Rae): Saxophone Book

 

Stiahnuť repertoár v pdf formáte